Uyuşmazlık çözümleri için E-Başvuru yapabilirsiniz.

logo

Balıkesir Arabuluculuk Merkezi

BAIKESİR ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ,

uyuşmazlıkların arabuluculuk veya diğer uygun alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kullanılarak çözülmesine yönelik hizmet vermek amacıyla, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı, alanlarında uzman ve tecrübeli arabulucular tarafından Balıkesir‘de kurulmuştur.

Ortaklarımızdan her biri tarafsız ve bağımsız, uzman arabuluculardır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

ARABULUCULUK

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların Arabulucu veya Arabulucularla çözüme kavuşturulması.

TAHKİM

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, devlet mahkemeleri yerine “Hakem”lerle kısa zamanda çözülmesi.

MÜZAKERE

Tarafların doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla, tüm uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması.

DAVA ŞARTI

Dava Şartları karşılanan uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların, Arabulucu tarafından çözümlenmesi.

GÜVENCENİZ BİZİZ!

BAMER ADR OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ!

Faaliyet Alanları

E-Başvuru Formu

Uyuşmazlık tarafları, ya da uzman görüşü talep eden uyuşmazlık tarafları için E-Başvuru formunu doldurarak elektronik olarak ön başvuru yapabilir.

E-Başvuru alındıktan sonra ilk mesai günü içinde başvuru sahibi ile bağlantıya geçilecektir. Bilgilendirme yapılacaktır.

Talep Eden Başvuru Sahibi
Temsilcinin/Vekilinin
Diğer Tarafın