logo

Biz Kimiz

Bamer ADR Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi 7 Arabulucu tarafından alternatif çözümler alanında, eğitim, danışmanlık, kiralama faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.

Balıkesir Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Balıkesir’in en büyük arabuluculuk merkezidir. Avukatlarımızın her biri tarafsız ve bağımsız, uzman arabuluculardır.

Merkezimiz; ihtilaf halindeki tarafların gerçek iradeleri doğrultusunda, gizlilik prensibi ışığında, tarafsız ve bağımsız olarak tarafların etkin katılımıyla, çözüm esnekliği ve çözüm alternatifleri dahilinde, yargılanmadan daha kısa sürede, ekonomik bir şekilde, taraflar açısından menfaat temelli sonuçlar elde ederek uyuşmazlıkları çözümlemeyi amaçlayan bir kurumdur.

Vizyonumuz

Tarafsız, bağımsız, doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeyen, ahlaki ve manevi değerlere bağlı, gizlilik prensibi çerçevesinde hareket eden, karşılıklı hoşgörü ve saygıya dayalı, sorumluluğunun bilincinde, mesleki etik değerlere sıkı sıkıya bağlı uzman arabuluculardan oluşan öncü merkez olmak.

Misyonumuz

Uyuşmazlıklara; mahkemelere alternatif çözüm yollarından arabuluculuk ve tahkim ile en yüksek kalitede hizmet sunarak, kalıcı çözümler sağlamak, toplumsal barışa ve hoşgörüye katkıda bulunmak, uluslararası hukuki uyuşmazlıklarda öncü ve etkin rol almaktır.

Paydaşlar

 • Arabulucular
 • Arabuluculuk Daire Başkanı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Uyuşmazlık Tarafları
 • Sendikalar
 • Özel Şirkeler
 • Hakem, Uzman ve Tarafsız Ön Değerlendirmeciler
 • Avukatlar

Değerler

 • Yenilikçi
 • Şeffaf
 • Güvenilir
 • Teknolojik Altyapı
 • Konusunda Uzman
 • Kurumsal
 • Tarafısz